بازار جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات از نگاه سازمان IDC

بازار نرم افزار و فناوری اطلاعات به سرعت در حال رشد است به نحوی که در سال 2022 پیش بینی می شود حجم کل بازار از 5 تریلیون دلار حاضر به 6 تریلیون دلار برسد.

t page content