این شرکت آماده معرفی، بازاریابی، عرضه و صادرات انحصاری محصولات نرم‌افزاری ذیل در بازار خارج از ایران است.فرایند همکاری به شکل زیر است: