حوزه تخصصی فعالیت
– صادرات نرم افزار و خدمات ابری مبتنی بر نرم افزار
خدمات
– مشاوره تولید نرم افزار براساس قواعد و استانداردهای جهانی
– اخذ حمایت مالی
– عرضه محصولات در نمایشگاه های بین المللی
– بازاریابی دیجیتال
– فروش محصولات از طریق کانال های فروش بین‌المللی
حوزه جغرافیایی فعالیت
– اروپا، خاورمیانه، شمال و شرق آفریقا، آسیای جنوب شرقی